Doklady potřebné pro provedení technické prohlídky

  • Osvědčení o registraci-část II (velký technický průkaz) – vydaný do 31.12.2023
  • Osvědčení o registraci-část I (malý technický průkaz)
  • Platný protokol o měření emisí
  • Při opakované technické prohlídce protokol o předchozí technické prohlídce