Povinná publicita

Název projektu: FVE Ing. Martina Chaloupková

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005710

Popis projektu: Projekt "FVE Ing. Martina Chaloupková" je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 25,6 kWp včetně akumulace o kapacitě 15,6 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

FVE Ing. Martina Chaloupková